dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์
bulletตราสัญลักษณ์ ปรัชญา คำขวัญ
bulletประวัติโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
bulletระเบียบการรับสมัครนักเรียน
bulletระบบสารสนเทศโรงเรียน
dot
บุคลากรในโรงเรียน
dot
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletครูฝ่ายธุรการ-การเงิน
bulletครูบรรณารักษ์
dot
Link โรงเรียน
dot
bulletfacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา

 

 

         

 

พิธีมอบทุนการศึกษาและทอดผ้าป่าสามัคคี

พณฯท่านไพโรจน์  โล่ห์สุนทร ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนพินิจวิทยา โดยมีคุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต  ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน วันที่ 28 มีนาคม 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการ

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครูรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 12 ก.พ 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
เทศกาลวันตรุษจีน

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพินิจวิทยา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน วันที่ 29 มกราคม 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันสถาปนายุวกาชาด 27 มกราคม 2557

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครูผู้นำยุวกาชาดโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันสภาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ประจำปี 2555 ครั้งที่ 19

วันคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ประจำปี 2557 ครั้งที่ 19 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนพินิจวิทยา วันศุกร์ 10 มกราคม 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"ครั้งที่ 32

รายละเอียด...

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่1 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

 

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแบตมินตัน เชียงรายโอเพน 2014 จ.เชียงราย

รายละเอียด...

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลการประกวดแข่งขันทักษะทางคณิตสาสตร์ จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

รายละเอียด...

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลการประกวดแข่งขันมรรยาทไทยและแฟนพันธุ์แท้สังคมฯและอาเซียน จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

รายละเอียด...

 วันครู เป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน และบางประเทศมีการจัดงานเลี้ยงสำหรับครู

รายละเอียด...

 วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

รายละเอียด...

อีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงงานเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งเป็นงานเทศกาลแห่งความสุขและรื่นเริง ลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมายาวนาน บ้างก็ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย บ้างก็ว่ามีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย เรียกได้ว่าเริ่มมีประวัติศาสตร์ชาติไทยขึ้นมาก็มีประเพณีลอยกระทงกันเลยทีเดียว 

รายละเอียด...

 สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532 นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

รายละเอียด...

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.