dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletครูฝ่ายธุรการ-การเงิน
bulletครูบรรณารักษ์
dot
dot
bulletfacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา

 

 

 

 

 

ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เม.ย.2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557

 19-21 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
จุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2557 
คณะครูร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯเนื่องในวันพ่อแห่งชาต

ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ

 กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันวิชาการ

 "พินิจวิทยาก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล สู่การศึกษาไทยอย่างยั่งยืน"

28 พ.ย.2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

 วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 25 พ.ย.2557  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
อบรม ATC 13-19 ต.ค.57

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
รับรางวัลการแข่งขันอ่านฟังเสียง

 รับรางวัลรายการแข่งขันอ่านฟังเสียง  ชิงถ้วยพระราชทาน

ของพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 43 

ของธนาคารธนชาต ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย 

ในวันที่ 17- 18 กันยายน 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
สทศ.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ รร.พินิจวิทยา

สถาบันการทดสอบแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนพินิจวิทยา

ป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคะแนน o-net รวม 8 วิชาสูงสุดและมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
พิธีมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

พิธีมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม กลุ่ม Bการแข่งขัน " สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 14”


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมรายการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 14

รายละเอียด...

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการ

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน BMX ไทยแลนด์ โอเพ่น รุ่นอายุ 9-10 ปี 

รายละเอียด...

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลรายการแข่งขันมรรยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานของพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 43 ของธนาคารธนชาต  ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลรายการแข่งขันอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานของพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 43 ของธนาคารธนชาต  ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย

 

รายละเอียด...

 วันงดสูบบุหรี่โลก 2557 วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี 
รายละเอียด...

 วันครู เป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน และบางประเทศมีการจัดงานเลี้ยงสำหรับครู

รายละเอียด...

 วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

รายละเอียด...

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.