dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์
bulletตราสัญลักษณ์ ปรัชญา คำขวัญ
bulletประวัติโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
bulletระเบียบการรับสมัครนักเรียน
bulletระบบสารสนเทศโรงเรียน
dot
บุคลากรในโรงเรียน
dot
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletครูฝ่ายธุรการ-การเงิน
bulletครูบรรณารักษ์
dot
Link โรงเรียน
dot
bulletfacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา

 

 

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557

 19-21 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
จุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2557 
คณะครูร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯเนื่องในวันพ่อแห่งชาต

ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ

 กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันวิชาการ

 "พินิจวิทยาก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล สู่การศึกษาไทยอย่างยั่งยืน"

28 พ.ย.2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

 วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 25 พ.ย.2557  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
อบรม ATC 13-19 ต.ค.57

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
รับรางวัลการแข่งขันอ่านฟังเสียง

 รับรางวัลรายการแข่งขันอ่านฟังเสียง  ชิงถ้วยพระราชทาน

ของพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 43 

ของธนาคารธนชาต ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย 

ในวันที่ 17- 18 กันยายน 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
สทศ.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ รร.พินิจวิทยา

สถาบันการทดสอบแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนพินิจวิทยา

ป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคะแนน o-net รวม 8 วิชาสูงสุดและมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
พิธีมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

พิธีมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม กลุ่ม Bการแข่งขัน " สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 14”


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการ

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน BMX ไทยแลนด์ โอเพ่น รุ่นอายุ 9-10 ปี 

รายละเอียด...

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลรายการแข่งขันมรรยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานของพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 43 ของธนาคารธนชาต  ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลรายการแข่งขันอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานของพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 43 ของธนาคารธนชาต  ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย

 

รายละเอียด...

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรายการแข่งขันเทควันโด

รายละเอียด...

 วันงดสูบบุหรี่โลก 2557 วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี 
รายละเอียด...

 วันครู เป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน และบางประเทศมีการจัดงานเลี้ยงสำหรับครู

รายละเอียด...

 วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

รายละเอียด...

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.