ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletหัวหน้าฝ่าย
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
การประกวดมารยาทไทย

 

คุณครูเจนจิรา   ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การประกวดมารยาทไทย
โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 42 ประจำปี 2556


วันที่ 6 กรกฎาคม 2556
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.พิมณภัทร์     ศรีชลายนต์
ด.ญ.พลอยชมพู    จันทราศรี
ด.ช.ณัฐนันท์        วงศ์ชนะ
ด.ช.อิทธิพล          ทรงเจริญกุล

ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ฐิติกานต์     ดำจ่าง
ด.ญ.ณัฐจิรา       วาเล็กบุตร
ด.ญ.พิชญ์รดา     แก้วประเทศ
ด.ญ.อภิชญา       เมทา

 

 

 
ผลงานนักเรียน

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม นักเรียนชั้น ป.5/1 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2560 article
การแข่งขัน Piana Solo ระดับประเทศ จากสถาบันดนตรียามาฮ่า ในงาน Yamaha Thailand Music Festival 2017 article
รับรางวัลการแข่งขันจักรยานประเภท บีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2558
รับรางวัลแข่งขันการประกวดอาหารท้องถิ่น (ส้มตำลีลา)
รับรางวัลรายการแข่งขันอ่านฟังเสียง article
รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย (มรรยาทไทย) article
โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย (การอ่านฟังเสียง) article
รับรางวัลการแข่งขันจรวจขวดน้ำ article
รับรางวัลการแข่งขันทักษะคณิศาสตร์
รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"ครั้งที่ 32
รับรางวัลกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
รับรางวัลแบตมินตัน เชียงรายโอเพน 2014
รับรางวัลกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
รับรางวัลกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
รับรางวัลกลุ่มสาระศิลปะ
รับรางวัลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
รับรางวัลแข่งขันแชร์บอลงานวันเด็กแห่งชาติ
สอบวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์"เพชรบวรวิทย์ 56" article
รับรางวัลการแข่งขันแบตมินตัน อบจ.แพร่ คัพโอเพ่น article
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา article
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ (MATH GENIUS) ประจำปีการศึกษา 2556 article
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ประจำการศึกษา 2556 article
การประกวดแข่งขัน "สะเปาฝีมือ" article
การประกวดแข่งขัน ขับร้องเพลงลูกทุ่ง "ลำปางมอเตอร์โชว์ คอนเทสต์ 2013" article
การแข่งขันฟุตบอลอัสสัมชัญคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
การแข่งขันเทควันโด
การประกวดแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะและมารยาทไทย
การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2556
การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2556
การแข่งขันจรวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับ ม.ต้น
การแข่งขันชิงแชมป์สมาร์ทเบรนด์จินตคณิตประเทศไทย ครั้งที่ 13
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน โครงการ Towards ASEAN Community
การประกวดบรรยายธรรม และตอบปัญหาธรรมะ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 19
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ประจำปี 2556
การแข่งขันเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2556
การประกวดการอ่านฟังเสียง
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง ของ Gmm Grammy
เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
รับรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มหกรรมกีฬา "IPE ANTI DRUG"
รับรางวัลชมเชยการแข่งขันวาดภาพด้านโปรแกรมกราฟฟิก ระดับ ม.ต้น
รับรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2556
รับรางวัล "Doraemon Singing & Dancing Contest"
รับรางวัลการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2555
รับรางวัลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
รับรางวัลแข่งขันบรรยายธรรมะ
รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตภาคเหนือ ครั้งที่ 12
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด
รางวัลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
รางวัลผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 31
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแชร์บอล "สพฐ.เกมส์2555"
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล "สพฐ.เกมส์ 2555"
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน "สพฐ.เกมส์ 2555"
รางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงสากล
รางวัลการแข่งขันประกวดภาพวาด "วันรวมใจต้านภัยเอดส์"
OPEN CHAMPION SHIP 2012
เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาสังคม (SOCIAL GENIUS)
รางวัลเพชรบวรวิทย์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ป.3
รางวัลเพชรบวรวิทย์ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ป.4 - 6
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการอ่าน ระดับชั้น ป.1-ป.3
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์
การแข่งขันชิงแชมป์ สโมสรกีฬาทางน้ำภาคเหนือ ประจำปี 2555
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ
รางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี การป้องกันและแก้ปัญหาภัยหมอกควัน
รางวัล ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
รางวัล Bronze Medal การแข่งขันเทควันโด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันอ่านฟังเสียง ประจำปี 2555
รางวัลชนะเลิศอันดับอันดับ 2 การแข่งขันเต้นแอโรบิค Truemove H /3G+
สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
รับรางวัลเทควันโด
รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันแบดมินตัน
รางวัลชนะเลิศประเภทท่ารำหญิง สายแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสี ในงานเทศกาลกินปลานิล
รับรางวัลเทควันโด
รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด
การแข่งขันวาดรูปด้วย Microsoft Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ตัวแทนจ.ลำปาง การแข่งขัน THAILAND PRIME MINISTER CUP 2012
การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ภาค 6
คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานคณะครู
โครงการทดสอบขั้นพื้นฐาน O-net ชั้น ป.6
รับรางวัลเทควันโด เชียงใหม่ 2012 เทควันโด
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 17
ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
รับรางวัลการประกวดหนูน้อยคาวเกิร์ล รุ่น 5 - 12 ปี
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
รับรางวัลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา
รับรางวัลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย
รับรางวัลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์
รับรางวัลแข่งขันการเขียน Mind Mapping ได้ถูกต้อง
รับรางวัลการแข่งขันจักรยานประเภท บีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2558
รับรางวัลแข่งขันระบายสีภาพ ในวันแม่แห่งชาติ2558
รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และ การแข่งเทควันโด
รับรางวัลการแข่งขัน ธนชาต มารยาทไทย ในกรุงเทพมหานคร
การแข่งขันจรวดน้ำ ประเภทแม่นยำ
การแข่งขันการประกวดอาหารท้องถิ่น(ส้มตำลีลา)
รับรางวัลการต่อเลโก้เล่านิทานหัวข้อ นักสำรวจน้อย
การแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทย
รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด และดนตรียามาฮา article
รายการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 14 article
รับรางวัลการแข่งขัน BMX article
รับรางวัลการแข่งขันมรรยทไทย article
นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมโครงการธนชาต ริเริ่ม ... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการธนชาต ริเริ่ม ... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนพินิจวิทยาร่วมใจ สวดบทสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร ใน " โครงการทำดีเพื่อพ่อ สมาทานศีล ๕ แผ่เมตตาสวดมนต์ "
โรงเรียนพินิจวิทยาร่วมใจ สวดบทสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร ใน " โครงการทำดีเพื่อพ่อ สมาทานศีล ๕ แผ่เมตตาสวดมนต์ " ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ โรงเรียนคุณธรรม หน่วยงานPinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.