ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
รายละเอียด:

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
รายละเอียด:

 คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง เวลา 06.00 น.

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
รายละเอียด:

 คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมวันแม่แห้งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณโดมโรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : "กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม"
รายละเอียด:

 "กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม"

ในวันที่ 3-5 สิงหาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาสทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัลกาลที่ ๑๐  ณ โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม ที่มีผลการสอบกลางภาคเรียนที่่ 1
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต)

มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ที่มีผลการสอบกลางภาคเรียนที่่ 1

ระดับ 1-3 ในแต่ละห้องเรียน

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปี 2561
รายละเอียด:

 "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปี 2561

เป็นการจัดแบบบูรณาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งสาระภาษาไทย สาระภาษาต่างประเทศ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระสุขศึกษาพลศึกษา สาระศิลปะ สาระวิทยาศาสตร์ สาระคณิตศาสตร์ สาระการงานอาชีพฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม " Big cleaning Day "
รายละเอียด:

 กิจกรรม " Big cleaning Day " (วันทำความสะอาดโรงเรียน)ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อโรงเรียนของเราน่าอยู่ และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน มีจิตอาสา มีน้ำใจ มีระเบียบวินัย และเห็นแก่ส่วนรวม

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมถวายเทียนพรรษา
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต) ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ณ วัดสุขสวัสดิ์ และ วัดดอกพร้าว

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
รายละเอียด:

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๑๐)
รายละเอียด:

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๑๐) ๖๖ พรรษาณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เวลา ๐๖.๐๐ น.

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.