ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : เฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐
รายละเอียด:

พิธี "เฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐"  ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา 

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : เด็กพินิจสุดยอด...
รายละเอียด:

เด็กพินิจสุดยอด...
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต)ได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับ
ด.ช.ภาวัต ศิริพันธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561

เด็กพินิจเก่ง...
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต)ได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับ
ด.ญ.ณิชกานต์ ปงกองแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : นักแบดมินตันคนเก่งของพินิจฯ.....
รายละเอียด:

นักแบดมินตันคนเก่งของพินิจฯ.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต) ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่ ด.ญ.วรันธร รัตนาวิสุทธิ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว 9 ปี ในการแข่งขัน Lamphun Junior Badminton 2018 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ 9 ปี ในรายการ Goodview complex Badminton cup 2018

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : อบรม เรื่อง ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาเด็กพิเศษ
รายละเอียด:

 คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมอบรม เรื่อง ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาเด็กพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษแก่ครูที่ปฏิบัติงานสอนและมีความรู้ความตระหนักทางด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนพินิจวิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษแก่ครูที่ปฏิบัติงานสอนและมีความรู้ความตระหนักทางด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนพินิจวิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ะรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การอ่านฟังเสียง ระดับภูมิภาค
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา แสดงความนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การอ่านฟังเสียง ระดับภูมิภาคในระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง รอบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ครบรอบ 80 ปี วันสถาปนาโรงเรียนพินิจวิทยา
รายละเอียด:

ครบรอบ 80 ปี วันสถาปนาโรงเรียนพินิจวิทยา..................เนื่องในวันที่  9  กรกฎาคม  2561 ฯพณฯ ท่านไพโรจน์  โล่ห์สุนทร   ที่ปรึกษาโรงเรียนพินิจวิทยา    ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนพินิจวิทยา ครบรอบปีที่ 80 และร่วมงานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ “ อาคารเจนจิรา พินิจวิทยา 80 ปี โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง คณะศึกษานิเทศก์  คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน    รวมถึงศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน  ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วย ในนามโรงเรียนพินิจวิทยา ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
รายละเอียด:

โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง 

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมใจสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐาน ส่งใจให้การตามหากลุ่มเด็กนักเรียนชายทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ 12 คน พร้อมโค้ชอีก 1 คน
รายละเอียด:

โรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมใจสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐาน ส่งใจให้การตามหากลุ่มเด็กนักเรียนชายทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ 12 คน พร้อมโค้ชอีก 1 คน ติดอยู่ในถ้ำวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยขอให้บุญกุศลและความหวังดีของทุกคน ช่วยเหลือผู้สูญหายออกมาจากในถ้ำได้อย่างปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจค้นหาลุล่วงไปด้วยดี 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด:

 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และปกป้องตนเองจากโรคไข้เลือดออก
รายละเอียด:

โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนผู้นำสาธารณสุขในโรงเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาด และคณะผู้บริหารคณะครู ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมปกป้องตนเองจากโรคไข้เลือดออก กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุูบนถนน (สวมหมวกนิรภัย) ณ ตลาดกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คุณ ภาสภร แก้วคำดี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชาชุมชนบ้านกาดเมฆ คุณ เรียน ต๊ะรังษ์ษี (รักษาการแทน) ประธานอาษาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านกาดเมฆตะวันตก

จำนวนรูป : 39 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.