ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดประชุมกอง ลูกเสือสามัญ โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด:

พิธีเปิดประชุมกอง ลูกเสือสามัญ โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายละเอียด:

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา  

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด:

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา 

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ชนะเลิศความเรียงภาษาไทย.....
รายละเอียด:

 ชนะเลิศความเรียงภาษาไทย.....โรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.กฤษกร ทะนีวงศ์ นักเรียนระดับชั้น  ม.2 ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ชนะเลิศการเขียนความเรียงภาษาไทยในหัวข้อ  นักอ่านยุค 4.0ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากต่างโรงเรียนจำนวนมาก จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเขียนและการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในภาคฤดูร้อน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยมูลนิธิโยนก เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียด:

 ว่าที่ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพินิจวิทยา
รายละเอียด:

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพินิจวิทยา 

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : นักกีฬาว่ายน้ำคนเก่งของพินิจฯ.....
รายละเอียด:

 นักกีฬาว่ายน้ำคนเก่งของพินิจฯ.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้ได้รับใบอนุญาต) และคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจกับนักกีฬาว่ายน้ำ ด.ญ.ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย ที่ได้ไปแข่งขันรายการว่ายน้ำ พระยาพิชัยแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ได้แก่ ท่าผีเสื้อ ท่ากบ ฟรีสไตล์ กรรเชียง ซึ่งได้รับรางวัล เกียรติบัตร เหรียญทองและถ้วยรางวัลชนะเลิศที่ 1

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : นักกีฬาคนเก่ง.....
รายละเอียด:

 นักกีฬาคนเก่ง.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้ได้รับใบอนุญาต)และคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจกับนักกีฬาเทควันโด ที่ได้ไปแข่งขันรายการเทควันโด “พระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ” ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกประเภทต่อสู้ รุ่น B ระดับมือใหม่พิเศษ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรเหรียญทอง รวมทั้งการแข่งขันเทควันโด Bangkok Taekwando 2018 จัดโดยสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดสุขสวัสดิ์
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา พาคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดสุขสวัสดิ์

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดดอกพร้าว
รายละเอียด:

ว่าที่ ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา พาคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดดอกพร้าว 

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.