ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : เด็กพินิจฯเก่งคณิต.....
รายละเอียด:

เด็กพินิจฯเก่งคณิต.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกกับนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเหรียญรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาจำนวน 8 คน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันจินตคณิต และคว้ารางวัลชนะเลิศ มาครองได้ทุกคน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

เด็กพินิจฯเก่งจิตคณิต.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกกับนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเหรียญรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาจำนวน 8 คน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันจินตคณิต และคว้ารางวัลชนะเลิศ มาครองได้ทุกคน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : เด็กเก่งพินิจ....รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
รายละเอียด:

พินิจชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนพินิจวิทยา

เด็กเก่งพินิจฯอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินและระดับเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร ในการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อ

เด็กเก่งพินิจ....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  โดยมีการเข้าร่วมสอบแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลทุกรายการแข่งขัน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : เด็กพินิจอัจฉริยภาพ....โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
รายละเอียด:

เด็กพินิจอัจฉริยภาพ....โรงเรียนพินิจวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.ภาคิน คำมาวงค์,ด.ญ.หนึ่งฤทัย เอื้อเก่ง,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และด.ญ.นรมน วัฒนพนม,ด.ญ.นันท์ณภัทร เรืองรินทร์,ด.ญ.อภิฤดี สีธิคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

 
จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด:

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด:

 งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพินิจวิทยา 

จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
รายละเอียด:

 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานวันวิชาการโรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด:

 งานวันวิชาการโรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ และบริหารงานอย่างเป็นระบบ

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด:

 ค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานวันวิชาการโรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด:

งานวันวิชาการโรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ และบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : ภาพบรรยากาศงานตรุษจีน โรงเรียนพินิจวิทยา
รายละเอียด:

 ภาพบรรยากาศงานตรุษจีน โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.