ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ค่ายยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด:

ค่ายยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 สวนสองพี่น้อง
รายละเอียด:

 ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 สวนสองพี่น้อง

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : วันศึกษาเอกชนภาคเหนือ พ.ศ.2561 จังหวัดน่าน
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา นำคณะครูเข้ารับรางวัลเนื่องในงานวันศึกษาเอกชนภาคเหนือ พ.ศ.2561 จังหวัดน่าน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา ป.2-3 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา
รายละเอียด:

ทัศนศึกษา ป.2-3 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
รายละเอียด:

 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
รายละเอียด:

 เด็กดีแห่งพินิจ.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ได้แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับด.ญ.วริศรา มงคลพงษ์ นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นนักเรียนผู้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ได้เข้ารับเกียรติบัตร เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : ชนะเลิศแข่งขันบรรยายธรรม.....โรงเรียนพินิจวิทยา
รายละเอียด:

 ชนะเลิศแข่งขันบรรยายธรรม.....โรงเรียนพินิจวิทยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ได้แก่ ด.ญ.ธัญชนก จิโนคุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้น ป.1-3,ด.ญ.อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับช่วงชั้น ป.4-6 และด.ญ.ฐิติพร  ยาฝา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับช่วงชั้น ม.1-3 ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง และได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อไปแข่งบรรยายธรรม ในระดับภาค ที่ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย เป็นลำดับต่อไป

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด:

 ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวนรูป : 47 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด:

ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รายละเอียด:

ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

จำนวนรูป : 43 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.