ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนเข้าร่วมการอบรม โครงการ D.A.R.E
รายละเอียด:

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมอบรม D.A.R.E เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : วงวงโยธวาทิต โรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมเดินขบวนงานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
รายละเอียด:

วงโยธวาทิต โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมเดินขบวนงานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : วันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ัปกครอง นักเรียน เข้าร่วมงานคริสตมาส ประจำปี 2560 ณ บริเวณโดมโรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ คณะครู และนักเรียน ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว

พื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดย ตูน บอดี้สแลม สมทบเงินบริจาค จำนวน 56,999 บาท

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงก้าวคนละก้าว
รายละเอียด:

วงดนตรีโรงเรียนพินิจวิทยา เล่นดนตรีเปิดกล่อง

เพื่อสนับสนุนในโครงก้าวคนละก้าว ของพี่ตูน

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียด:

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

”การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

10-11 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา 

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา คว้าชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแชร์บอล
รายละเอียด:

 เก่งสมชื่อพินิจ ..

นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา คว้าชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
รายละเอียด:

 ว่าที่ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือสามัญ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง)

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายละเอียด:

แสดงความยินดีกับสถานศึกษา และนักเรียน ได้รับโล่รางวัล

และเกียรติบัตร การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

"เพชรบวรวิทย์" อันดับ 1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 119 ปี 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : คว้าชัยจากการแข่งขันเพชรบวรวิทย์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์
รายละเอียด:

เด็กพินิจเก่ง..

คว้าชัยจากการแข่งขันเพชรบวรวิทย์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ..

เด็กชายธรรมสรณ์ คงอาวุธ ชั้นป.3/1
เด็กหญิงธัญรดา ใจแน่น ชั้นป.3/1
เด็กหญิงมนต์นภา ขัดเรือน ชั้นป.3/1

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพ็งพิมพ์ ชั้นป.3/2

เด็กชาย ณัฐรัชต์ ฉิมพุก ชั้นป.3/3

เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ ชั้นป.6/2

ซึ่งนักเรียนคนเก่งเหล่านี้จะเข้ารับโล่รางวัลเกียรติบัตร ในวันที่ 26 พ.ย. 2560 เวลา 12.30 น. 

ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด ในโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา

เด็กนักเรียนของเราไม่ได้เก่งเฉพาะวิชาภาษาไทย โรงเรียนของเราส่งเสริมเด็กให้เก่งในทุกวิชา

เด็กชายปิยังกูร ศิริชุ่ม นักเรียนชั้น ป.4/2 
ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ 
และ เด็กหญิงธัญรดา ใจแน่น ป.3/1
เด็กชายณัฐฐาพร อินทราย ป.4/5
เด็กหญิงทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์ ป.5/4
เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ ป.6/2
เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์ ไวสติ ม.1/2
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจแก้ว ม.2/1
เด็กชายภัทรพล ป้อต๊ะมา ม.3/3

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.