ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้ารับรางวัลจาก โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
รายละเอียด:

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง 

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : กีฬาสีโรงเรียนพินิจวิทยาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2017
รายละเอียด:

กีฬาสีโรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2017

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนพินิจวิทยาจังหวัดลำปาง

- ขบวนพาเหรดนักกีฬา

- ขบวนแฟนซีสวยงามตระการตา

- กองเชียร์น่ารักสดใส

- เป็นกำลังใจให้นักกีฬา

- ชมและเชียร์กีฬาหลากหลายประเภท

จำนวนรูป : 32 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : 5 นักเรียนเก่ง ...สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เก่งมากๆเลยค่ะ
รายละเอียด:

 5 นักเรียนเก่ง ...

คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา มอบของขวัญแสดงความยินดีกับ ..
เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม 
เด็กหญิงนันท์ณภัทร เรืองรินทร์ 
เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ
เด็กชายนพณัฐ อินคำเชื้อ
เด็กชายณนน ห่วงมิตร 
ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เก่งมากๆเลยค่ะ

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : การแข่งขันวงดนตรีสตริงวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ข่วงนคร
รายละเอียด:

 ไม่ได้มีดีแค่ภาษาไทย ..

เด็กพินิจได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันวงดนตรีสตริงวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบรมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด:

 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบรมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : การประกวดเขียนเรียงความสด
รายละเอียด:

พินิจเด็กเก่ง ..

เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม ได้รับรางวัลชมเชย "การประกวดเขียนเรียงความสด" ระดับประถมศึกษา ในโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปี 2560 เป็นนักเรียนที่ภาคภูมิใจและนำชื่อชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนพินิจวิทยาของเรา 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : การแข่งขันในรายการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด:

พินิจเด็กเก่ง .. 
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันในรายการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 ชนิดกีฬากรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดังนี้

1.เด็กชายอัครพงษ์ เล็กศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
วิ่ง 400 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

2.เด็กหญิงพัชรพร เมืองแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
วิ่ง 400 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

3.เด็กหญิงอัฐภรณ์ ดวงไชย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
วิ่ง 100 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

4.เด็กหญิงยี่หวา เล็กศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

5.เด็กหญิงสุภัชญา สุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

กระโดดไกลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : แข่งขันในรายการการแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 17
รายละเอียด:

พินิจเด็กเก่ง .. 
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันในรายการการแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 17 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ดังนี้

1.เด็กหญิงณภัทร ฝูงกลิ่น ป.4/2 
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับที่1รุ่นอายุไม่ถึง 10 ปี

2.เด็กณัฐรดา คุ้มสะอาด ป.6/4
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับที่1รุ่นอายุ10 ปีขึ้นไป

3.เด็กชายณภัทร ณ ลำพูน ป.6/3
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับที่5รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป

4.เด็กชายนัฐชาต สายะพันธ์ ป.5/1 
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4 ระดับที่1รุ่นอายุ10 ปีขึ้นไป

5.เด็กชาย ปิยภัทร ณ ลำพูน ป.3/1
ได้รับเหรียญเงิน ระดับที่ 3 รุ่นอายุไม่ถึง 9 ปี

6.เด็กชายธนกฤต ธิยาว ป.5/4
ได้รับเหรียญเงิน ระดับที่ 6 ไม่แบ่งรุ่นอายุ

7.เด็กหญิงธันย์ณิชา อินเขียวสาย ป.1/4

ได้รับเหรียญทองแดง ระดับที่ 1 รุ่นอายุไม่ถึง 8 ปี 

 
จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ว่าที่ ร.ต ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือและคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักข่าว Chine
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ว่าที่ ร.ต ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือและคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักข่าว Chinese Teenger News ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงเรียนพินิจวิทยา ทั้งนี้ทางคณะได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงรำเปิง ลำปาง การแสดงชุดวิถีคนเมือง การแสดงการไหว้แบบไทย และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนโดยนักเรียนชาวจีน เช่น การร้องเพลงโอเปร่าปักกิ่ง การร้องเพลง小朋友 การแสดงกังฟู การแสดงการตัดกระดาษจีน ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทางคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักข่าว Chinese Teenger News ได้เยี่ยมชม การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย (บอ-อา-บา) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
รายละเอียด:

 ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.