ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : เด็กเก่งพินิจวิทยา
รายละเอียด:

 เด็กเก่งพินิจวิทยา .. ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลวาดภาพ ในหัวข้อ " แม่ลูกผูกพันรัก "

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : วันแม่แห่งชาติ.. โรงเรียนพินิจวิทยาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และงานวันแม่แห่งชาติ
รายละเอียด:

  วันแม่แห่งชาติ..โรงเรียนพินิจวิทยาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และงานวันแม่แห่งชาติ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์

ผู้อำนวยการ โรงเรียนพินิจวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรม

ฉายาลักษณ์และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : อบรมเสริมศักยภาพครู โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่ิอสารในโรเรียนเอกชน ระหว่างวันที่31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ และ ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การสนับสนุน

ส่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน9ท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการ

สื่ิอสารในโรเรียนเอกชน ระหว่างวันที่31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : คุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทย
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงาน

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560และมอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ไปแข่งขันใน

รายการต่างๆ

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนประกวดวาดภาพ หัวข้อแม่ลูกผูกพันรัก ณ หอปูมละกอน (ห้าแยกหอนาฬิกา)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 4  สิงหาคมที่ผ่านมา  นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3 โรงเรียนพินิจวิทยา ได้เข้าร่วมประกวดวาดภาพ หัวข้อ แม่ลูกผูกพันรัก ณ หอปูมละกอน (ห้าแยกหอนาฬิกา  ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 และอันดับ 3  ระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์" ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
รายละเอียด:

 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์" ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการธนชาต ริเริ่ม ... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด:

 นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมโครงการธนชาต ริเริ่ม ... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

เด็กชายสิรวิชญ์ หวังดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน วันที่ 12 กันยายน 2560 
(ครูผู้ฝึกสอนคุณครูชมภูนุช ชมภูงาม , คุณครูศยามล นนกันทา)

เด็กหญิงมนุรดา เรนทอน 
เด็กหญิงจิราพัชร ปันฟอง
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพ็งพิมพ์
เด็กชายทักษ์ดนัย ทิวงศ์ 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน วันที่ 12 กันยายน 2560 
(ครูผู้ฝึกสอน คุณครูวิลาวัลย์ ปะระมะ , คุณครู รุ่งระวี อิ่นแก้ว 
,คุณครูอัจฉราพร ทองสร้อย ,คุณครูเสาวลักษณ์ ปาระมี )

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการธนชาต ริเริ่ม ... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด:

 นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมโครงการธนชาต ริเริ่ม ... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

เด็กชายสิรวิชญ์ หวังดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน วันที่ 12 กันยายน 2560

(ครูผู้ฝึกสอนคุณครูชมภูนุช ชมภูงาม , คุณครูศยามล นนกันทา)

เด็กหญิงมนุรดา เรนทอน

เด็กหญิงจิราพัชร ปันฟอง

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพ็งพิมพ์

เด็กชายทักษ์ดนัย ทิวงศ์

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน วันที่ 12 กันยายน 2560

(ครูผู้ฝึกสอน คุณครูวิลาวัลย์ ปะระมะ , คุณครู รุ่งระวี อิ่นแก้ว

,คุณครูอัจฉราพร ทองสร้อย ,คุณครูเสาวลักษณ์ ปาระมี )

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รายละเอียด:

 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาสทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัลกาลที่ ๑๐

จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.