ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : จุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อ ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด:

ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อ

ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อ
รายละเอียด:

คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันพ่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558

 

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันพ่อปีการศึกษา 2558
รายละเอียด:

ผู้บริหารคณะครูนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนพินิจวิทยา

 

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : งานต้อนรับและแสดงความยินดี สพป.เขต 1
รายละเอียด:

ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์  ประธานกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 

นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา  

และคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง  ร่วมงานต้อนรับและงานแสดงความยินดี  

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  

นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

 

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : สมาคมสถานศึกษาเอกชนพบผู้ว่าจังหวัดลำปาง
รายละเอียด:

วันที่  5  พฤศจิกายน  2558  สมาคมสถานศึกษาเอกชน นำโดย ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 

นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนและผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง

เข้าพบผู้ว่า นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง
รายละเอียด:

ว่าที่ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานการประชุมสมาคมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดลำปาง  ครั้งที่ 1 /2558  วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพินิจวิทยา

 

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : คณะครูวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
รายละเอียด:

วันที่ 23 ตุลาคม 2558ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราชณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครู โรงเรียนพินิจวิทยา 
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ โรงเรียนพินิจวิทยา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

จำนวนรูป : 73 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายละเอียด:

แสดงความยินดีกับสถานศึกษา และนักเรียน ได้รับโล่รางวัล

และเกียรติบัตร การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

"เพชรบวรวิทย์" อันดับ 1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 119 ปี 

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ หัวข้อ "แม่ลูกผูกพันรัก"
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา  นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ( 3 ทีม ๆ ละ 2 คน) ได้เข้าร่วมประกวดวาดภาพ หัวข้อ "แม่ลูกผูกพันรัก" ณ หอปูมละกอน (ห้าแยกหอนาฬิกา)  ช่วงชั้นที่ 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และอันดับ 3  ช่วงชั้นที่ 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.