ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : คณะครูอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียน
รายละเอียด:

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 คณะครูอบรม เรื่อง ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps โดยวิทยากร ดร.วิชัย กันหาชน  ณ ห้องประชุม โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กีฬาสี โรงเรียนพินิจวิทยา
รายละเอียด:

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแสดงความยินดีกับนักเรียน
รายละเอียด:

นายธานินทร์   สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน วันที่ 23 กันยายน  2558

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ศิษย์เก่าเยี่ยมโรงเรียน
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา   ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนพินิจวิทยา อวยพรพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับเรืออากาศโทพิพัฒน์  สุวรรณกาศ ศิษย์เก่าโรงเรียนพินิจวิทยา วันที่ 21 กันยายน 2558

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางแสดงความยินดีกับนักเรียน
รายละเอียด:

นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ริเริ่ม เติมเต็ม ธนชาต อ่านฟังเสียงและมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 17 กันยายน 2558

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางมอบทุนการศึกษา
รายละเอียด:

นายไพโรจน์   โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดี หร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงหทัยเพชร   ใจสว่าง  นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing รุ่น ยุวชน 11 - 12 ปี หญิง ประจำปี 2558 วันที่ 17 กันยายน  2558

 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน
รายละเอียด:

วันที่ 11  กันยายน  2558 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาเป็นประธานเปิดพิธี การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "นาฎศิลป์" สนามแข่งขันโรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
รายละเอียด:

วันที่ 16 กันยายน  2558 คุณครูเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : คณะครูรับวุฒิบัตรลูกเสือ
รายละเอียด:

 วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะครูรับวุฒิบัตรและประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

ประเภทลูกเสือสามัญ(S.W.B.)

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นป.3 ทัศนศึกษา
รายละเอียด:

 วันที่  9  กันยายน  2558  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน  และ วัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.