ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
รายละเอียด:

 วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 25 พ.ย.2557  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง)

จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : อบรม ATC 13-19 ต.ค.57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 67 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : รายการแข่งขันมรรยาทไทย
รายละเอียด:

 รับรางวัลรายการแข่งขันมรรยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

ของพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 43 

ของธนาคารธนชาต ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย 

ในวันที่ 21-22 กันยายน 2557

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน
รายละเอียด:

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม กลุ่ม Bการแข่งขัน " สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 14”

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
รายละเอียด:

 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ สนามโรงเรียนพินิจวิทยา วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557

จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : สทศ.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ รร.พินิจวิทยา
รายละเอียด:

สถาบันการทดสอบแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนพินิจวิทยา

ป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคะแนน o-net รวม 8 วิชาสูงสุดและมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : พิธีมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด:

พิธีมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ปตท.มอบกลองปูจา 18 ก.ค.2557
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : วันสถาปนาโรงเรียน 9 ก.ค. 2557
รายละเอียด:

9 ก.ค. 2557 วันสถาปนาโรงเรียน
และวันคล้ายวันเกิดคุณครูเจ
นจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ 
เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโร
งเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 49 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.