ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2557
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2557
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด:

 โรงเรียนพินิจวิทยาได้จัดกิจรรรม อบรมผู้นำส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ลำปาง โดยจัดให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ทันตภิบาล มาให้ความรู้กับนักเรียนในโครงการดังกล่าว

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ และคณะครู ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่  โรงเรียนพินิจวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557

จำนวนรูป : 66 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง
รายละเอียด:

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง

ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง

วันที่ 28 พ.ค. 2557 เวลา 13.30น.

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : คณะครูทัศนศึกษา สปป.ลาว
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ทัศนศึกษาสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค. 2557

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : พิธีมอบทุนการศึกษาและทอดผ้าป่าสามัคคี
รายละเอียด:

พณฯท่านไพโรจน์  โล่ห์สุนทร ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนพินิจวิทยา โดยมีคุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต  ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน วันที่ 28 มีนาคม 2557

จำนวนรูป : 62 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : ตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการ
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครูรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 12 ก.พ 2557

จำนวนรูป : 38 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : เทศกาลวันตรุษจีน
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพินิจวิทยา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน วันที่ 29 มกราคม 2557

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.