ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมกันถวายผ้าป่า ณ วัดสุขสวัสดิ์
รายละเอียด:

 คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกันถวายผ้าป่า ณ วัดสุขสวัสดิ์  เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : พิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด:

 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ตุลาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา "อุทยานหลวงราชพฤกษ์" ชั้นป.3 ภาคเรียนที่ 1/2562
รายละเอียด:

 ทัศนศึกษา "อุทยานหลวงราชพฤกษ์" ชั้นป.3 ภาคเรียนที่ 1/2562

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 ตุลาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา "อุทยานหลวงราชพฤกษ์" ชั้นป.4 ภาคเรียนที่ 1/2562
รายละเอียด:

ทัศนศึกษา "อุทยานหลวงราชพฤกษ์" ชั้นป.4 ภาคเรียนที่ 1/2562

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ตุลาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา "มิวเซียมลำปาง" ชั้นป.2 ภาคเรียนที่ 1/2562
รายละเอียด:

 ทัศนศึกษา "มิวเซียมลำปาง" ชั้นป.2 ภาคเรียนที่ 1/2562

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ตุลาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา "มิวเซียมลำปาง" ชั้นป.1 ภาคเรียนที่ 1/2562
รายละเอียด:

 ทัศนศึกษา "มิวเซียมลำปาง" ชั้นป.1 ภาคเรียนที่ 1/2562

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ตุลาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา ชั้นป.5 และ ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2562
รายละเอียด:

ทัศนศึกษา "ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง" 

ชั้นป.5 และ ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2562

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กันยายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:

ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  ณ สวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กันยายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : เด็กพินิจฯเก่งคว้ารางวัล "อ่าน ฟัง เสียง ภาษาไทย"
รายละเอียด:

เด็กพินิจฯเก่งคว้ารางวัล "อ่าน ฟัง เสียง ภาษาไทย"  ด้วยทางโรงเรียนพินิจวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธัญรดา ใจแน่น (นักเรียนระดับชั้นป.5) ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการประกวดการแข่งขันอ่าน ฟัง เสียง ภายใต้ชื่อโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 48 เมื่อวันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 ณ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ ซึ่งในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ให้การสนับสนุนและร่วมเดินทางไปให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กันยายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : เด็กพินิจฯคว้ารางวัลเหรียญทอง....
รายละเอียด:

เด็กพินิจฯคว้ารางวัลเหรียญทอง....ทางโรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ณัฏฐพร คนการ และด.ญ.วราภรณ์ โสภา นักเรียนระดับชั้นม.1 ที่คว้ารางวัลเหรียญทองลำดั
บที่ 3 จากการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 35 ลำปางเขต1 เมื่อวันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.