ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 กันยายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:

 วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 กันยายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขัน
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขัน ดังรายการต่อไปนี้

📍 "ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25"
📍 "แข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๘"
📍 "การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "
📍 "นักเรียนเข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25
รายละเอียด:

 "การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25" ระดับประถมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ของจังหวัด และได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคที่ จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านอังกะลุง งานศิลปะหัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:

แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านอังกะลุง ในงานศิลปะหัตกรรมที่รรอัสสัมชัญลำปางโรงเรียนพินิจวิทยาได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนไปแข่งระดับจังหวัดต่อไป

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนพินิจวิทยา
รายละเอียด:

ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนพินิจวิทยา ช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนของเรา

จำนวนรูป : 33 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงดนตรีสตริงในงานศิลปะหัตกรรม ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:

การแข่งขันวงดนตรีสตริงในงานศิลปะหัตกรรมที่รรอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพินิจวิทยาได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนไปแข่งระดับจังหวัดต่อไป

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : งานชุมนุมกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด:

"งานชุมนุมกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"  ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2562   

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : แข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รายละเอียด:

โรงเรียนพินิจวิทยา ได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 62 ตัวแทนนักเรียนทั้ง 3 คนได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

“ แม่” คือ ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อความสุขของลูก
“แม่” คือ ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่คอยแบกรับภาระที่แสนหนัก
หนา
“ แม่” คือ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำ
เร็จของคนในครอบครัว
“ แม่” คือ ผู้ที่คอยสวดมนต์ขอพรจากพระ
เจ้าเพื่อลูกทุกคืนวัน
“แม่” คือ ผู้ที่ทุกข์ใจที่สุดเมื่อเห
็นลูกเสียใจ ร้องไห้ หรือเจ็บปวด
“แม่” คือ ผู้ที่ทุกวินาทีมีแต่ให้อภั
ย ร้อยล้านความผิดของลูกที่คนอื่น ไม่ใยดี แต่แม่เพียงคนเดียวที่ให้อภ
ัยเสมอ
“ แม่” คือ ผู้ที่มีพระคุณที่สุดในโลก ไม่มีสิ่งล้ำค่า ใดๆในปฐพี จะเทียมเท่าพระคุณของ “แม่”

 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ปี 26
รายละเอียด:

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.