ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล
รายละเอียด:

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล

พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโดม โรงเรียนพินิจวิทยา
จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:

วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

 

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:

 "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ถวายเทียนพรรษาและฟังเทศนาธรรม ณ วัดสุขสวัสดิ์และวัดดอกพร้าว 2562
รายละเอียด:

 ถวายเทียนพรรษาและฟังเทศนาธรรม ณ วัดสุขสวัสดิ์และวัดดอกพร้าว 2562 

คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ คณะครู คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถวายเทียนพรรษาและฟังเทศนาธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสุขสวัสดิว่าที่

ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ คณะครู คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถวายเทียนพรรษาและฟังเทศนาธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดดอกพร้าวในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : วันสถาปนาโรงเรียนพินิจวิทยา ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:

วันสถาปนาโรงเรียนพินิจวิทยา ปีการศึกษา 2562

 

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
รายละเอียด:

ครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:

ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มิถุนายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : ตรวจเยี่ยมโครงการ "นมโรงเรียน"
รายละเอียด:

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เดินทางมาตรวจการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) ณ โรงเรียนพินิจวิทยา และประทับใจในการบริหารจัดการนมของโรงเรียน ซึ่งดำเนินการสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างดีเยี่ยม 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มิถุนายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพินิจวิทยา
รายละเอียด:

 "วันไหว้ครู" เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู 

- สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
- สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
- สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์
- สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
- แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มิถุนายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม "รับน้อง" ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด:

 กิจกรรม "รับน้อง" ปีการศึกษา 2562

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.