ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มกราคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 61
รายละเอียด:

"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2561 

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : วันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด:

โรงเรียนพินิจวิทยาจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : งานกีฬาประจำจังหวัดลำปางปี 2561
รายละเอียด:

 โรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันงานกีฬาประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : "เด็กเก่งพินิจวิทยา"
รายละเอียด:

 "เด็กเก่งพินิจวิทยา"

คุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรต์พงษ์ มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ไปแข่งขันวาดภาพระบายสีของกลุ่มสาระศิลปะ และการแข่งขันกีฬาของ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2561 

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2561
รายละเอียด:

 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนพินิจวิทยา ปีการศึกษา2561

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : "เด็กเก่งพินิจวิทยา"
รายละเอียด:

"เด็กเก่งพินิจวิทยา"

คุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรต์พงษ์ มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ไปแข่งขันในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และสังคม วันที่ 7 ธันวาคม 2561 

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : เข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด:

 เข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมทำสะเปา เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง
รายละเอียด:

 "ธำรงศิลปะ สืบสานวัฒนธรรม ฮักษาฮีดฮอย จาวเวียงละกอน"

โรงเรียนพินิจวิทยา จัดกิจกรรมทำสะเปา เนื่องในโอกาสวันลอยกระทงในปีนี้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งจะได้จัดทำสะเปาในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561นี้ที่โรงเรียนพินิจวิทยา เพื่อฝึกให้ นักเรียนได้ทำสะเปาด้วยฝีมือของตัวเอง นำผลงานของตัวเองไปใช้ได้จริงในคืนวันลอยกระทง และรู้ความหมาย ความสำคัญของการล่องสะเปาจาวละกอน เป็นการสืบทอดประเพณีจาวละกอน(ชาวลำปาง)จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนเข้าแข่งขันโครงการสารานุกรมไทยฯ
รายละเอียด:

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ นำคณะครูและนักเรียน เข้าแข่งขันโครงการสารานุกรมไทยฯ ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

เด็กหญิงณัฐกานต์ คิดดี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔
ในการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ชาวบ้านของไทย"

เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธรัตน์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
ในการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ "ช้าง ม้า และวัวควาย สำคัญไฉนสำหรับคนไทย"

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด:

 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พิธีการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.