ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 กันยายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : " คนเก่งพินิจ "
รายละเอียด:

 

" คนเก่งพินิจ "

ด.ช.ภาวัต ศิริพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ

ด.ญ.ณิชกานต์ ปงกองแก้ว ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย ระดับประเทศ

ในโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๑ 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 กันยายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด:

 ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กันยายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที 1
รายละเอียด:

ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที 1

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กันยายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด:

ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กันยายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : การสอบโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายละเอียด:

 "การสอบโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : เรียนรู้วิทย์แบบบูรณาการ ..งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
รายละเอียด:

เรียนรู้วิทย์แบบบูรณาการ ..คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับในอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ว่าที่ ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา กล่าวเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยปีนี้เป็นการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การประกวด Miss Recycle ..เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักนำวัสดุเหลือใช้ มาประยุกต์เป็นชุด และยังสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความกล้าแสดงออก 

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24
รายละเอียด:

 "คนเก่งพินิจ"

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

ในวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 - เอ 1 และเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24ในระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด:

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด:

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 

ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
รายละเอียด:

นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

ในวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 - เอ 1 และเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24ในระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.