ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > แข่งขันในรายการการแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 17

แข่งขันในรายการการแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 17

พินิจเด็กเก่ง .. 
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันในรายการการแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 17 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ดังนี้

1.เด็กหญิงณภัทร ฝูงกลิ่น ป.4/2 
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับที่1รุ่นอายุไม่ถึง 10 ปี

2.เด็กณัฐรดา คุ้มสะอาด ป.6/4
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับที่1รุ่นอายุ10 ปีขึ้นไป

3.เด็กชายณภัทร ณ ลำพูน ป.6/3
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับที่5รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป

4.เด็กชายนัฐชาต สายะพันธ์ ป.5/1 
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4 ระดับที่1รุ่นอายุ10 ปีขึ้นไป

5.เด็กชาย ปิยภัทร ณ ลำพูน ป.3/1
ได้รับเหรียญเงิน ระดับที่ 3 รุ่นอายุไม่ถึง 9 ปี

6.เด็กชายธนกฤต ธิยาว ป.5/4
ได้รับเหรียญเงิน ระดับที่ 6 ไม่แบ่งรุ่นอายุ

7.เด็กหญิงธันย์ณิชา อินเขียวสาย ป.1/4

ได้รับเหรียญทองแดง ระดับที่ 1 รุ่นอายุไม่ถึง 8 ปี 

 

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.