ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนพินิจวิทยา
รายละเอียด:

 นักเรียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : พินิจฯฟันดี.....
รายละเอียด:

 พินิจฯฟันดี.....โรงเรียนพินิจวิทยา ขอขอบคุณโรงพยาบาลลำปาง ที่ได้จัดทำโครงการการดูแลทันตกรรมในกลุ่มวัยเรียน(อายุ 6-15 ปี) โดยมุ่งเน้นการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก โดยได้ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนพินิจวิทยา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่.....
รายละเอียด:

 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต) โรงเรียนพินิจวิทยา และว่าที่ร.ต.ชีพสิทธิ์  ฮั่นเกียรติพงษ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งนักเรียนได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองด้วยภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา  เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองอย่างมาก   เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 เมษายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : พิธีรดน้ำดำหัว...คณะผู้บริหารโรงเรียนพินิจวิทยา
รายละเอียด:

พิธีรดน้ำดำหัว...คณะผู้บริหารโรงเรียนพินิจวิทยา ได้นำคณะครูโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมรดน้ำดำหัว คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต) เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต จากคุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เมื่อวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนพินิจวิทยา

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 เมษายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรกับ ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
รายละเอียด:

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรกับ ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมตามประเพณี

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 เมษายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : ชนะเลิศการบรรยายธรรมระดับภาคเหนือ.....
รายละเอียด:

ชนะเลิศการบรรยายธรรมระดับภาคเหนือ.....กราบขอบพระคุณ คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต  ที่ให้ความกรุณา นำนักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.5 โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค คณะสงฆ์ (ภาค ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีจังหวัดลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ด.ญ.ธัญชนก  จิโนกุล นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดี
รายละเอียด:

 โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับ เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : พินิจฯถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา.....โรงเรียนพินิจวิทยา
รายละเอียด:

 พินิจฯถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา.....โรงเรียนพินิจวิทยา ได้จัดพิธีการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และพิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของชมรมศิษย์เก่า-ผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนพินิจวิทยา โดยมีท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ที่ปรึกษาโรงเรียนพินิจวิทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา และคุณมาลี อุทิตสาร ประธานชมรมศิษย์เก่า-ผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนพินิจวิทยา รับมอบเงินผ้าป่าสามัคคี เป็นจำนวนเงิน 154,963.50 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ชนะเลิศแข่งขันบรรยายธรรม.....
รายละเอียด:

ชนะเลิศแข่งขันบรรยายธรรม.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  (เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต) ได้แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธัญชนก จิโนคุณ นักเรียนชั้น ป.3 และด.ญ.อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์ นักเรียนชั้น ป.5 ซึ่งนักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดลำปาง เพื่อไปแข่งขันบรรยายธรรมในระดับภาค ที่วัดพระธาตุผาเงา   จ.เชียงราย ได้ไปแสดงการพูดบรรยายธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดเจดีย์ซาว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พร้อมได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา เพื่อให้พี่น้องชาวลำปางได้ชื่นชมความสามารถของลูกหลานชาวลำปาง 

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : นักว่ายน้ำคนเก่งแห่งพินิจ.....
รายละเอียด:

นักว่ายน้ำคนเก่งแห่งพินิจ.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลของที่ระลึกให้กับ ด.ญ.ธัญณพรรธน์  ทองน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุ 7 ปี หญิง ในการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ ชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สระว่ายน้ำ  เดอมงฟอร์ต เชียงใหม่ ที่ผ่านมา 

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.