ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : วันสถาปนายุวกาชาด 27 มกราคม 2557
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครูผู้นำยุวกาชาดโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันสภาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2557

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
รายละเอียด:

 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนพินิจวิทยา วันศุกร์ 10 มกราคม 2557

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : วันคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ประจำปี 2555 ครั้งที่ 19
รายละเอียด:

วันคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ประจำปี 2557 ครั้งที่ 19 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

จำนวนรูป : 49 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จ.ลำปาง ศึกษาดูงาน
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครูต้อนรับผู้บริหาร คณะครู รร.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จ.ลำปาง ศึกษาดูงาน วันที่ 24 ธันวาคม 2556

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันคริสมาส 25 ธันวาคม 2556
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพินิจวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสมาส 

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 20-22 ธันวาคม 2556
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครูผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนพินิจวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ20-22ธันวาคม 2556 

จำนวนรูป : 52 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต และคณะครู โรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด 13-15 ธันวาคม 2556
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครูผู้นำยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด 13-15 ธันวาคม 2556

จำนวนรูป : 84 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : จุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด:

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครู ร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ตักบาตรถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
รายละเอียด:

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครู โรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมตักบาตรถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.