ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > การแข่งขันในรายการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันในรายการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

พินิจเด็กเก่ง .. 
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันในรายการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 ชนิดกีฬากรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดังนี้

1.เด็กชายอัครพงษ์ เล็กศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
วิ่ง 400 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

2.เด็กหญิงพัชรพร เมืองแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
วิ่ง 400 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

3.เด็กหญิงอัฐภรณ์ ดวงไชย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
วิ่ง 100 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

4.เด็กหญิงยี่หวา เล็กศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

5.เด็กหญิงสุภัชญา สุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

กระโดดไกลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.