ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > การแข่งขันวงดนตรีสตริงวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ข่วงนคร

การแข่งขันวงดนตรีสตริงวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ข่วงนคร

 ไม่ได้มีดีแค่ภาษาไทย ..

เด็กพินิจได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันวงดนตรีสตริงวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.