ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletหัวหน้าฝ่าย
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ขอกราบขอบพระคุณคุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้น     ป.4-ป.6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากการเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง 


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.