ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > เด็กพินิจอัจฉริยภาพ....โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

เด็กพินิจอัจฉริยภาพ....โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

เด็กพินิจอัจฉริยภาพ....โรงเรียนพินิจวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.ภาคิน คำมาวงค์,ด.ญ.หนึ่งฤทัย เอื้อเก่ง,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และด.ญ.นรมน วัฒนพนม,ด.ญ.นันท์ณภัทร เรืองรินทร์,ด.ญ.อภิฤดี สีธิคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

 

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.