ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > ชนะเลิศการบรรยายธรรมระดับภาคเหนือ.....

ชนะเลิศการบรรยายธรรมระดับภาคเหนือ.....

ชนะเลิศการบรรยายธรรมระดับภาคเหนือ.....กราบขอบพระคุณ คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต  ที่ให้ความกรุณา นำนักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.5 โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค คณะสงฆ์ (ภาค ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีจังหวัดลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ด.ญ.ธัญชนก  จิโนกุล นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.