ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > นักกีฬาคนเก่ง.....

นักกีฬาคนเก่ง.....

 นักกีฬาคนเก่ง.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้ได้รับใบอนุญาต)และคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจกับนักกีฬาเทควันโด ที่ได้ไปแข่งขันรายการเทควันโด “พระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ” ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกประเภทต่อสู้ รุ่น B ระดับมือใหม่พิเศษ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรเหรียญทอง รวมทั้งการแข่งขันเทควันโด Bangkok Taekwando 2018 จัดโดยสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.