ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > เด็กพินิจสุดยอด...

เด็กพินิจสุดยอด...

เด็กพินิจสุดยอด...
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต)ได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับ
ด.ช.ภาวัต ศิริพันธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561

เด็กพินิจเก่ง...
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต)ได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับ
ด.ญ.ณิชกานต์ ปงกองแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.