ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > นักเรียนเข้าแข่งขันโครงการสารานุกรมไทยฯ

นักเรียนเข้าแข่งขันโครงการสารานุกรมไทยฯ

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ นำคณะครูและนักเรียน เข้าแข่งขันโครงการสารานุกรมไทยฯ ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

เด็กหญิงณัฐกานต์ คิดดี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔
ในการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ชาวบ้านของไทย"

เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธรัตน์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
ในการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ "ช้าง ม้า และวัวควาย สำคัญไฉนสำหรับคนไทย"


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.