ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > แข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

แข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

โรงเรียนพินิจวิทยา ได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 62 ตัวแทนนักเรียนทั้ง 3 คนได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

 


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.