ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขัน

คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขัน

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขัน ดังรายการต่อไปนี้

📍 "ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25"
📍 "แข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๘"
📍 "การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "
📍 "นักเรียนเข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.