ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletหัวหน้าฝ่าย
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศงานตรุษจีน โรงเรียนพินิจวิทยา

 ภาพบรรยากาศงานตรุษจีน โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ค่ายยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

ค่ายยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันศึกษาเอกชนภาคเหนือ พ.ศ.2561 จังหวัดน่าน

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา นำคณะครูเข้ารับรางวัลเนื่องในงานวันศึกษาเอกชนภาคเหนือ พ.ศ.2561 จังหวัดน่าน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 เด็กดีแห่งพินิจ.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ได้แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับด.ญ.วริศรา มงคลพงษ์ นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นนักเรียนผู้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ได้เข้ารับเกียรติบัตร เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ชนะเลิศแข่งขันบรรยายธรรม.....โรงเรียนพินิจวิทยา

 ชนะเลิศแข่งขันบรรยายธรรม.....โรงเรียนพินิจวิทยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ได้แก่ ด.ญ.ธัญชนก จิโนคุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้น ป.1-3,ด.ญ.อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับช่วงชั้น ป.4-6 และด.ญ.ฐิติพร  ยาฝา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับช่วงชั้น ม.1-3 ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง และได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อไปแข่งบรรยายธรรม ในระดับภาค ที่ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย เป็นลำดับต่อไป


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา ป.2-3 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

ทัศนศึกษา ป.2-3 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 สวนสองพี่น้อง

 ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 สวนสองพี่น้อง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เด็กดีแห่งพินิจฯ...เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด

เด็กดีแห่งพินิจฯ...ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวริศรา  มงคลพงษ์ นักเรียนของโรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นนักเรียนผู้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ได้เข้ารับเกียรติบัตร เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ขอกราบขอบพระคุณคุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้น     ป.4-ป.6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากการเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พิธีถวายผ้าการศึกษา

โรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมพิธีถวายผ้าการศึกษา 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น...ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต  รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับคุณอรุณี  ฮั่นเกียรติพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 ครูดีเด่นแห่งพินิจฯ...ขอกราบขอบพระคุณคุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางรางวัลผู้บริหารดีเด่น,ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนพินิจวิทยา นักเรียนและครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา  ณ สวนสองพี่น้อง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันครู 16 มกราคม 2561

 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์/คณาจารย์ เนื่องในวันครู 16 มกราคม


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
บัวรวมกอ พ.ว คืนถิ่น งานคืนสู่เหย้าพินิจวิทยา 2561

งานวันคืนสู่เหย้าชาว พ.ว.….พณฯท่านไพโรจน์  โล่ห์สุนทรที่ปรึกษาโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันคืนสู่เหย้าชาว พ.ว.. โดยมีคุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งคุณมาลี อุทิตสาร ประธานชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนพินิจวิทยา และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าฯได้ให้การต้อนรับ โดยในงานมีการจัดการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 การกินเลี้ยงโต๊ะจีน และการจับสลากของรางวัลต่างๆมากมาย ในงานวันคืนสู่เหย้าชาวพ.ว. ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพินิจวิทยา

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พินิจสุดยอด .. สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค )

 พินิจสุดยอด .. คุณครูย่าเจนิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นรมน วัฒนพนม , เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ และ เด็กชายณนน ห่วงมิตร ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5

 โรงเรียนพินิจวิทยา นำโดยท่าน ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมเดินขบวนในงาน การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า.....น.ส.ภัทรสุดา ไชยวรรณ

 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า.....ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้กับศิษย์เก่าของโรงเรียนพินิจวิทยา คือ น.ส.ภัทรสุดา ไชยวรรณ  ซึ่งเป็นนักกีฬาแบดมินตันสังกัดบ้านทองหยอด และเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย เจ้าของแชมป์โลก 2013 และแชมป์เอเชีย 2015 ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนพินิจวิทยา ได้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เหมือนกับศิษย์เก่าหลายๆคนที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
วันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปีการศึกษา 2560

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ัปกครอง นักเรียน เข้าร่วมงานคริสตมาส ประจำปี 2560 ณ บริเวณโดมโรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
นักเรียนเข้าร่วมการอบรม โครงการ D.A.R.E

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมอบรม D.A.R.E เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ คณะครู และนักเรียน ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว

พื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดย ตูน บอดี้สแลม สมทบเงินบริจาค จำนวน 56,999 บาท


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
โครงก้าวคนละก้าว

วงดนตรีโรงเรียนพินิจวิทยา เล่นดนตรีเปิดกล่อง

เพื่อสนับสนุนในโครงก้าวคนละก้าว ของพี่ตูน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

”การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

10-11 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา คว้าชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแชร์บอล

 เก่งสมชื่อพินิจ ..

นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา คว้าชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

 ว่าที่ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือสามัญ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีกับสถานศึกษา และนักเรียน ได้รับโล่รางวัล

และเกียรติบัตร การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

"เพชรบวรวิทย์" อันดับ 1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 119 ปี 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
คว้าชัยจากการแข่งขันเพชรบวรวิทย์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์

เด็กพินิจเก่ง..

คว้าชัยจากการแข่งขันเพชรบวรวิทย์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ..

เด็กชายธรรมสรณ์ คงอาวุธ ชั้นป.3/1
เด็กหญิงธัญรดา ใจแน่น ชั้นป.3/1
เด็กหญิงมนต์นภา ขัดเรือน ชั้นป.3/1

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพ็งพิมพ์ ชั้นป.3/2

เด็กชาย ณัฐรัชต์ ฉิมพุก ชั้นป.3/3

เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ ชั้นป.6/2

ซึ่งนักเรียนคนเก่งเหล่านี้จะเข้ารับโล่รางวัลเกียรติบัตร ในวันที่ 26 พ.ย. 2560 เวลา 12.30 น. 

ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด ในโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา

เด็กนักเรียนของเราไม่ได้เก่งเฉพาะวิชาภาษาไทย โรงเรียนของเราส่งเสริมเด็กให้เก่งในทุกวิชา

เด็กชายปิยังกูร ศิริชุ่ม นักเรียนชั้น ป.4/2 
ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ 
และ เด็กหญิงธัญรดา ใจแน่น ป.3/1
เด็กชายณัฐฐาพร อินทราย ป.4/5
เด็กหญิงทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์ ป.5/4
เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ ป.6/2
เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์ ไวสติ ม.1/2
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจแก้ว ม.2/1
เด็กชายภัทรพล ป้อต๊ะมา ม.3/3


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้ารับรางวัลจาก โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง 

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กีฬาสีโรงเรียนพินิจวิทยาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2017

กีฬาสีโรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2017

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนพินิจวิทยาจังหวัดลำปาง

- ขบวนพาเหรดนักกีฬา

- ขบวนแฟนซีสวยงามตระการตา

- กองเชียร์น่ารักสดใส

- เป็นกำลังใจให้นักกีฬา

- ชมและเชียร์กีฬาหลากหลายประเภท


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
5 นักเรียนเก่ง ...สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เก่งมากๆเลยค่ะ

 5 นักเรียนเก่ง ...

คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา มอบของขวัญแสดงความยินดีกับ ..
เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม 
เด็กหญิงนันท์ณภัทร เรืองรินทร์ 
เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ
เด็กชายนพณัฐ อินคำเชื้อ
เด็กชายณนน ห่วงมิตร 
ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เก่งมากๆเลยค่ะ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ว่าที่ ร.ต ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือและคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักข่าว Chine

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ว่าที่ ร.ต ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือและคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักข่าว Chinese Teenger News ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงเรียนพินิจวิทยา ทั้งนี้ทางคณะได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงรำเปิง ลำปาง การแสดงชุดวิถีคนเมือง การแสดงการไหว้แบบไทย และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนโดยนักเรียนชาวจีน เช่น การร้องเพลงโอเปร่าปักกิ่ง การร้องเพลง小朋友 การแสดงกังฟู การแสดงการตัดกระดาษจีน ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทางคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักข่าว Chinese Teenger News ได้เยี่ยมชม การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย (บอ-อา-บา) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาสทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัลกาลที่ ๑๐


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์" ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์" ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม นักเรียนชั้น ป.5/1 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2560

 เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม นักเรียนชั้น ป.5/1 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2560 ได้รับโล่รางวัล เยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
งานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ปีที่ 22 ประจำปี 2560

 งานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ปีที่ 22 ประจำปี 2560


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นักเรียนศิษย์เก่ากราบขอพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา

นักเรียนศิษย์เก่ากราบขอพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เพื่อไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยา่ลัย 
1. นายสุวพิชญ์ โพธาสินธุ์ สอบติดคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. นางสาวสุณัฐฐา จุลบุตร สอบติดคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์่ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา กทม. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
คุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) ชั้นสูงสุดของโรงเรียนเอกชน

 คุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) ชั้นสูงสุดของโรงเรียนเอกชน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
กิจกรรมวันคริสต์มาสในโรงเรียนพินิจวิทยา 2559

 กิจกรรมวันคริสต์มาสในโรงเรียนพินิจวิทยา 2559


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ค่ายลูกเสือโรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

 ค่ายลูกเสือโรงเรียนพินิจวิทยา ลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2559


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
เข้าค่ายยุวกาชาดของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

 เข้าค่ายยุวกาชาดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันครู ปีการศึกษา 2559

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา 

ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูและแสดงความยินดี

ให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี 2559 ณ หอประชุมจันทร์ผา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 16 มกราคม 2559


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
งานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ปีการศึกษา 2559

งานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ปีการศึกษา 2559  โดยมี พณฯไพโรจน์ โล่ห์สุนทร  ที่ปรึกษาโรงเรียนพินิจวิทย

เป็นประธานเปิดพิธี  มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น   วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

ณ บริเวณสนามฟุตบอล  โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต  ว่าที่ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ

คณะครู และนักเรียน  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559

ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กีฬานักเรียนเยาวชน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนพินิจวิทยานำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน

โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีการเปิดงาน การแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง 

ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภท ขบวนพาเหรด  วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันคริสต์มาส

 กิจกรรมวันคริสต์มาส  วันที่ 24 ธันวาคม 2558  ณ โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพินิจวิทยา

วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558  ปีการศึกษา 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
แสดงความยินดีกับนักเรียนวงอังกะลุง

รงเรียนพินิจวิทยานำนักเรียนวงอังกะลุง   แห่รอบเมืองลำปาง    ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ระดับภาคเหนือ จ.พิษณุโลก   วันที่ 21 ธันวาคม 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนพินิจวิทยา  ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง

การแข่งขันวงอังกะลุง (ระดับประถมศึกษา) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
เข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558

ณ สนามฟุตบอล  โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4

7 เทคนิคทำรายงานให้ได้คะแนนเต็ม.....

 

รายละเอียด...

สมองก็เหมือนอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายที่ต้องการอาหารหล่อเลี้ยงและการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพสมองงานวิจัยเกี่ยวกับสมองแสดงให้เห็นว่า วิธีการกิน การดำเนินชีวิต ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความจำ ความเฉียบแหลม  ของสมอง สมาธิ การเรียนรู้ และยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย นักวิจัยแนะนำวิธีการดูแลสมอง 9 ประการ ดังนี้

รายละเอียด...

 วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

รายละเอียด...

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.